Drtan  »  Behandelingen  »  Trigger finger

Trigger finger


De trigger finger oftewel tendovaginitis stenosans bestaat uit één verdikking van de buigpeesschede. De verdikking bevindt zich meestal in de handpalm aan de buikzijde op de overgang tussen de middenhandsbeentjes en de kootjes. Onder plaatselijke verdoving of onder een zogenaamde zenuwblokkade kan een kleine driehoekige snee gemaakt worden.

De operatie wordt verricht onder zogenaamde bloedleegte d.w.z. bloed wordt uit de hand gerold via een band op de bovenarm. De operatie bestaat uit het in de lengterichting doorsnijden van de verdikking van de buigpeesschede. Als dat gedaan is  kan de chirurg zien dat de buigpees zonder haperingen (de trigger) kan glijden.

Onder trigger finger verstaat met juist dat wanneer patiënt de vinger buigt er een hapering optreedt wat soms aanleiding geeft tot een klein hoorbaar knakje het zogenaamde triggeren.
Nadat gecontroleerd is dat de pees weer op een normale wijze kan glijden zonder dat er ergens een blokkade optreedt wordt Kenacort gedruppeld. Kenacort is een Corticosteroïd dat ontstekingsremmend is en wat zorgt dat er geen nieuwe verklevingen kunnen optreden. De oorzaak van de trigger finger ligt vaak in het feit dat men gedurende kortere of langere tijd veel met handen heeft moeten doen bijvoorbeeld indien men veel heeft moeten typen of zware arbeid heeft verricht. Daardoor ontstaan als het ware één ontsteking van de peesschede wat aanleiding geeft tot een plaatselijke verdikking. De operatie wordt voltooid door het aanbrengen van hechtingen en het aanleggen van een drukverband. Aanbevolen wordt dat patiënt gedurende enkele dagen een mitella draagt en ’s avonds de hand op een kussen legt.


De risico’s van de ingreep zijn:

Wondinfectie en hematoomvorming. Als dit het geval is zal men Biotex of sodabadjes voorschrijven en eventueel antibiotica.
Omdat bij de operatie een vergrotingsbril wordt gebruikt is de kans op beschadiging van kleine zenuwtakjes zeer gering.

Patiënt komt na vier à vijf dagen op de polikliniek terug voor eerste controle dan wordt het drukverband vervangen door een kleiner verband. Patiënt mag meer bewegen met de hand en hoeft geen mitella meer te gebruiken. Aangeraden wordt de hand te lang te laten hangen vanwege kans op zwelling. Lichte werkzaamheden zijn toegestaan nadat de hechtingen verwijderd zijn, dat is ongeveer twee weken na de operatie. U kunt dan ook zonder veel problemen autorijden, zware lichamelijke arbeid wordt afgeraden.
Indien onverhoopt zwelling optreedt wordt medebehandeling van de fysiotherapeut en eventueel de ergotherapeut gevraagd om de genezing en de revalidatie te begeleiden.

 

Laatste nieuws

Dr.Tan is per 1 januari 2014 gestopt in het Medisch Centrum Jan van Goyen en heeft na 24 jaar daar afscheid genomen van collega's en medewerkers.  Hij gaat van een welverdiende pensionering genieten. Wel kan hij nog adviezen geven en verwijzen naar zijn collega's die zijn werk hebben overgenomen.