Correctie van afstaande oorschelpen


Bij deze operatie worden afstaande oorschelpen gecorrigeerd.


Duur van de opname


Bij volwassenen gebeurt de correctie meestal poliklinisch onder plaatselijke verdoving. Vindt u het prettig voor de operatie een rustgevend middel te gebruiken, vraag daar dan geruime tijd voor de operatie plaatsvindt een recept voor, en neem dit één uur voor de ingreep in. Bij behandeling onder narcose moet u de dag vóór de operatie vanaf 24.00 uur nuchter blijven.
Bij kinderen is in de regel een korte opname noodzakelijk. De operatie vindt dan onder algehele narcose plaats.


De dag van de operatie


Wordt u poliklinisch geopereerd, dan mag u op de dag van de operatie gewoon ontbijten. De ingreep duurt ongeveer drie kwartier. U blijft dan volledig bij bewustzijn. Er hoeft bij de operatie geen haar worden weggeknipt. Het plaatselijk verdoven kan pijnlijk zijn. Aan de achterzijde van het oor wordt een ellips van huid weggehaald. Een enkele keer is het gevoel in de oorschelp daardoor iets minder.
Eerst wordt het kraakbeen van de oorschelp losgemaakt van de huid. Vervolgens wordt er in de voorzijde van het kraakbeen een aantal oppervlakkige insnijdingen gemaakt. Dit geeft een licht knarsend geluid. Die insnijdingen geven als het ware meer ruimte, waardoor het kraakbeen spontaan gaat plooien en de oren in een normale stand komen te staan.


Na de operatie


Uw oren worden na de oorcorrectie verbonden. Deze bescherming wordt op zijn plaats gehouden met een drukverband om het hoofd. U kunt het best kleding dragen met een ruime halsopening of met knopen, zodat uw hoofd niet wordt aangeraakt bij het aan- of uittrekken. Een bril kunt u ondanks het drukverband dragen. Tegen eventuele napijn kunt u Paracetamol innemen. Zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen. Vanwege het verband zult u minder goed kunnen horen. Voorkom bukken de eerste paar dagen. Uiterst zelden komt het voor dat de bloedvaatjes weer opengaan als de lokale verdoving is uitgewerkt. U kunt dan een nabloeding krijgen. Raak niet in paniek, maar druk de wond met een handdoek 15 minuten dicht. Het bloeden stopt dan. Mocht dit niet zo zijn, neem dan contact op met de afdeling spoedeisende hulp.


Controle


Een week na de operatie volgt controle op de polikliniek en wordt het verband verwisseld. Wanneer het verband verwijderd is, staan de oren zeer plat tegen het hoofd. In de loop van enkele weken wordt de stand normaal. Het gezwollen en blauw verkleurd zijn van de oorschelpen verdwijnt eveneens binnen enkele weken. De kans bestaat dat de oren gevoeliger of juist minder gevoelig geworden zijn, bijvoorbeeld door kou. Ook dit verschijnsel is meestal van tijdelijks aard. Er wordt aangeraden drie weken lang ’s nachts een zwachtel of zweetband te dragen. De hechtingen worden twee weken na de operatie verwijderd. Hierna kunt u uw haar weer wassen. De littekens kunnen met een littekencrème soepel worden gehouden.

Bij kinderen en jong volwassenen kan een verdikt rood litteken ontstaan. Dit komt omdat er bij hen minder goede littekenvorming kan zijn dan bij ouderen. Deze littekens worden na enige tijd minder. Soms zijn later injecties nodig of speciale silicone pleisters om het litteken soepeler en platter te krijgen. Na zes weken volgt een tweede controle.
Voor de operatie Na de operatie
Voor de operatie Na de operatie

 

Laatste nieuws

Dr.Tan is per 1 januari 2014 gestopt in het Medisch Centrum Jan van Goyen en heeft na 24 jaar daar afscheid genomen van collega's en medewerkers.  Hij gaat van een welverdiende pensionering genieten. Wel kan hij nog adviezen geven en verwijzen naar zijn collega's die zijn werk hebben overgenomen.